www.stava.sk

Login Form

   Zariadenie slúži na ovládanie rôzneho príslušenstva na koľajisku, hlavne výhybiek a semafórov.

   Obsahuje 8 dvojstavových kanálov, s výkonovým MOSFET tranzistormi na výstupe. Týchto 8 výkonových kanálov sa dá zmeniť konfiguráciou na 8 PWM kanálov na ovládanie klasických modelárskych serv. Pomocou CV dekodera sa nastavujú krajné polohy serva, čas prestavenia (SW spomalenie serva), a dobu prestavenia (po prestavení je servo bez signálu), viac v DCC Turnout . Dekoder sa ovláda pomocou DCC signálu (s možnosťou aj iného rozhrania - RS485, RS232). Zariadenie má ochranu proti skratu na výstupe. Zariadenie je postavené na CPU ATMEL AVR (ATmega8).

   Zariadenie sa configuruje pomocou CV premenných, podrobný zoznam premenných je v dokumente

Vlastnosti

Vstupy:

  • DCC signál, totožný zo signálom vedeným do koľajníc +  externé striedavé alebo jednosmerné napájacie napätie 12 až 24V.
  • Tlačítko na programovanie štartovacej adresy zariadenia (obsadzuje 8 alebo 16 adries od štartovacej) podržaním pri zapnutí zariadenia.

Výstupy:

  • 16x Power Mosfet, elektronicky limitované na 2A.
  • 8x TTL výstup pre ovládanie serva.

Firmware:

   Priebežne doplňované funkcie podľa požiadaviek. HEX súbor dostupný pre registrovaných používateľov. Firmware je možné meniť cez osadený programovací konektor.

Fotografie

DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories
DCC Accessories