www.stava.sk

Login Form

PC program pre nahrávanie HEX súborov do procesorov ATMEL pomocou BootLoadera procesora.

Author:
HILTON Ralph http://www.ralphhilton.org
C-Meter: http://www.cmeter.org
FZAOINT: http://www.fzaoint.net

Vlastnosti

  • Voliteľná rýchlosť komunikácie (podľa BootLoadera)
  • Voliteľný PC port RS232 (Rx, Tx)
  • Pamätanie posledných nastavení (vrátane HEX súboru)
  • Voľný program

 Obrázok

 

Download