www.stava.sk

Login Form

Centrála a booster v jednom, združuje v sebe centrálu a booster s výstupným prúdom do 6A (Voliteľne do 10A).

Vlastnosti

 • 4 x LocoNet konektory RJxx, pre pripojenie ovládačov alebo Locobuffer
 • 1 x RS232 konektor s CANNON DB9F, pre pripojenie PC (Konfigurácia centrály, Programovanie CV, Ovládanie ďalších zariadení, Pripojenie na komerčné SW pre ovládanie koľajiska).
 • možnosť pripojenia dispeja (4bit Write only LCD Display), pre zobrazenie stavu cetrály a boostera.
 • možnosť pripojenia klávesnice 4x4, napriklad pre programovanie CV ...
 • Konektor pre preprogramovanie procesora Centraly (programovací kábel).
 • 3 x LED pre užívateľské indikovanie stavov.
 • možnosť pripojenia Infrared vysielača.
 • 1 x Infrared prijímač.
 • 1 x I2C zbernica.
 • 1 x SPI Interface.

Booster

Booster zosilňuje interný DCC signál z Centrály. Tento signál dodáva do svoriek pre koľajisko a oddelene aj pre synchronizáciu zbernice LocoNET.

Vlastnosti

 • Výstupný prúd do 6A (S aktívnym chladením do 10A).
 • SW nastavovanie veľkosti výstupného napätia pre DCC.
 • Konektor pre preprogramovanie procesora Boostera (programovací kábel).
 • 2 x LED pre užívateľské indikovanie stavov.
 • 1 x beeper pre indikovanie stavov zariadenia.
 • Meranie vstupného, výstupného napätia (analýza dostatočného výkonu zdroja).
 • Meranie výstupného prúdu do koľajiska (indikovanie prázdneho koľajiska, plného výkonu boostra, preťaženia a skratu).
 • Možnosť merania teploty aktívnych výstupných prvkov termistorom alebo DS1820.
 • Možnosť aktívneho chladenia aktívnych výstupných prvkov ventilátorom (trojvodičový) s ochranou proti zastaveniu ventilátora.
 • Možnosť riadenia teploty aktívnych výstupných prvkov (Ventilátor nebeží keď nemusí, a keď musí tak len tak ako treba).
 • 1 x I2C zbernica.
 • 1 x SPI Interface.

Fotografie

Zdroje